Propofol-Lipuro B.Braun 20 & 50 & 100 mlAmp-Vial

نام تجاری:Propofol-Lipuro®

نام ژنریک:Propofol

تولید کننده:B. Braun

 

وارد کننده: بهستان دارو

دسته دارویی: بیهوشی دهنده کوتاه اثر

اشکال دارویی: آمپول های 20 میلی لیتری و ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مکانیسم اثر: Propofol-Lipuro®یک داروی بیهوشی کوتاه اثر بوده و مکانیسم اثر آن بدرستی مشخص نشده است.

فارماکوکینتیک:Propofol-Lipuro® پس از تزریق 98% به پروتئینها باند شده و اثر خواب آوری آن در 60-30 ثانیه ظاهر میگردد. این دارو به عنوان یک ماده محلول در چربی، به سرعت از سد خونی - مغزی عبور کرده و در سیستم اعصاب مرکزی توزیع میگردد. اندازه گیری غلظتهای خونی و دوره بیهوشی مستقیماً در ارتباط با دوز تجویز شده دارو می باشد. تقریباً  88% دوز تجویز شده بصورت متابولیزه بسرعت از طریق ادرار دفع میشود. تنها 3/0% به صورت تغییر نیافته از راه مدفوع دفع میگردد. در افراد بیش از 65 سال حجم توزیع کمتر و کلیرانس دارو 20 الی 30 درصد کاهش داشته، لذا دوز مصرفی میبایست کاهش یابد. نارسایی متوسط کبدی و کلیوی تغییری در سیکل Propofol-Lipuro® نمی دهد. اگرچه متابولیتهای این دارو در نارسایی کلیه تجمع پیدا میکنند، به دلیل غیر فعال بودن اثری بر ریکاوری ندارند. شروع بیهوشی عمومی بر اثر تزریق وریدی (بسته به سرعت تزریق- میزان عمق بیهوشی مورد نیاز و پاسخ بیمار) در اکثر بیماران ظرف 30 الی 40 ثانیه روی میدهد. اکثر بیماران سریعاً، بدون حالت گیجی یا تهوع، به سطح هوشیاری طبیعی باز می گردند.

موارد و مقدار مصرف:Propofol-Lipuro® 1% یک بیهوشی دهنده کوتاه اثر بوده و در موارد زیر مصرف میگردد:

·         القاء و نگهداری بیهوشی عمومی.

·         ایجاد اثرات آرام بخشی برای بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه.

·         ایجاد اثرات آرام بخشی هنگام انجام اعمال جراحی یا تشخیصی به تنهایی یا هراه با بی حسی موضعی یا ناحیه ای.

مصرف در بزرگسالان:

·         القاء بیهوشی عمومی:

دوزPropofol-Lipuro® 1% به صورت فردی و مطابق با پاسخ بیمار تنظیم میگردد. دوز شروع معمولاً در بزرگسالان 20 الی 40 میلی گرم میباشد که به صورت تزریق بولوس و آهسته وریدی در فواصل 10 ثانیه ای، تا ظهور علائم کلینیکی استقرار بیهوشی استفاده میگردد. برای اجتناب از بروز هیپوتانسیون، برادیکاری و آپنه تجویز میبایست به آهستگی صورت پذیرد.

·         نگهداری بیهوشی عمومی :

برای نگهداری بیهوشی سرعت دوز مورد نیاز معمول 6 الی 12 میلی گرم بازای هر کیلو گرم وزن بدن در ساعت می باشد. در بیماران مسن، بیماران با وضعیت نامناسب، بیماران ASA  درجه 3و 4 و دربیماران هیپوولومیک این میزان میبایست به 4 میلی گرم بازای هر کیلو گرم وزن بدن در ساعت تقلیل یابد.

مصرف دارو در کودکان:

·         القاء بیهوشی عمومی:

دوزPropofol-Lipuro® 1% در کودکان اساس وزن و سن کودک تنظیم میگردد. دوز متوسط القاء کننده بیهوشی در کودکان بالای 8 سال 5/2 میلی گرم بازای هر کیلو گرم وزن بدن بوده و بصورت تزریق آهسته داخل وریدی تا ظهور علائم کلینیکی شروع بیهوشی استفاده میگردد. کودکان کمتر از 8 سال ممکن است به دوزهای بالاتر و حد اکثر تا 3 میلی گرم بازای هر کیلو گرم وزن بدن نیاز داشته باشند.

·         نگهداری بیهوشی عمومی:

بیهوشی میتواند با استفاده از این دارو به صورت انفوزیون مداوم یا توسط تزریقات بولوس تکرار شونده ایجاد گردد. دوزاژ به صورت فردی تنظیم میگردد. سرعت انفوزیون 9 الی 15 میلی گرم بازای هر کیلو گرم وزن بدن در ساعت برای ایجاد بیهوشی مطلوب کافی میباشد. دوزهای مورد نیاز کودکان به دلیل حساسیت کمتر به دارو و بالا بودن سرعت کلیرانس، بیشتر میباشد.

مصرف دارو در گروه های خاص:

در بررسی های مختلف دربیمارانی که تحت اعمال جراحی قلب، تومور، تراکئوستومی و جراحی سر قرار گرفته اند، این دارو بسیار سودمند بوده میباشد. این مسئله به دلیل شروع اثر سریع، آسان بودن کنترل عمق بیهوشی و ریکاوری سریع میباشد و به نظر میرسد در بین داروهای موجود، بهترین داروی بیهوشی دهنده وریدی باشد.

عوارض ناخواسته: ازعوارض موضعی معمول این دارو میتوان بهترومبوز و فلیبت و در موارد نادر به واکنش شدید نسجی پس از تجویز خارج عروقی اشاره نمود. از عوارض عمومی شایع آن میتوان به احتمال بروز هیپوتانسیون همراه با برادیکاری به خصوص در بیماران قلبی و هیپوولومیک، که ممکن است نیاز به استفاده از آنتی کولینرژیک قبل یا همزمان با اینداکشن و نگهداری داشته باشند، اشاره نمود. کاهش فشار شریانی در القا بیهوشی، آپنه گذرا، حرکات صرعی، تشنج و واکنشهای دیستونیک، ادم ریوی، سردرد، تهوع، استفراغ در برخی بیماران در طی زمان ریکاوری، وقفه عملکرد قلبی، کاهش فشار داخل جمجمه به میزان 46-21%، لرز، احساس سرما، افوریا به اضافه حرکات خود به خودی میوکلونی و عطسه نیز در موارد نادری گزارش شده اند. OverDosageممکن است منجر به تضعیف فعالیت قلبی - ریوی گردد. تضعیف تنفسی میبایست با تنفس مصنوعی و تضعیف قلب میبایست با پایین آوردن سر بیمار و بلند کردن پاها کنترل گردد.

تداخلات دارویی:Propofol-Lipuro® همراه با داروهای بیهوشی اسپینال، اپیدورال و انواع مختلفی از Premedication، شل کننده های عضلانی، داروهای بیهوشی استنشاقی، بی حسی کننده های موضعی  و ضد دردها به کار رفته است. برخی از این داروها اثر مرکزی داشته و مصرف همزمان آن ها با این دارو ممکن است این اثر را تشدید کنند. مصرف همزمان بنزودیازپین ها، پاراسمپاتیکولیتیک ها و هوشبرهای استنشاقی با Propofol-Lipuro® ممکن است بیهوشی را طولانی تر کرده و سرعت تنفس را کاهش دهند. مصرف همزمان سرکوب کننده های CNS مانند الکل، هوشبرهای عمومی و ضد دردهای مخدر سبب تشدید اثرات سداتیو آنها میشوند.

موارد منع مصرف: آلرژی بهPropofol-Lipuro® یا هرکدام از مواد افزودنی فرآورده باعث ممانعت از مصرف آن میشود. همچنین در کودکان کمتر از 1 ماه، در افراد کمتر از 16 سال جهت آرام بخشی و در طی دوران بارداری و بیهوشی در این دوران مگر در موارد که ختم حاملگی مد نظر باشد، منع مصرف دارد.

نکات قابل توصیه و موارد احتیاط:Propofol-Lipuro® داروئی بسیار حساس بوده و پیش از مصرف میبایست با دقت به تداخلات داروئی و موارد منع مصرف آن توجه نمود. آمپول و ویال های آن میبایست پیش از مصرف به آرامی تکان داده شوند. اگر درب فرآورده باز و یا رقیق شده باشد، میبایست حداکثر طی مدت 6 ساعت استفاده گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:Propofol-Lipuro® در گروه B تقسیم بندی میگردد. این دارو از جفت عبور کرده و به سرعت در جنین انتشار یافته و ممکن است سبب دپرسیون جنین شود. لذا در جراحی های طی دوران بارداری بکار نمیرود. اما در موارد ختم بارداری، بعلت اینکه این دارو به میزان کم وارد شیر مادر می شود، در صورتی که مادر چندین ساعت پس از به هوش آمدن به نوزاد شیر ندهد، به نظر میرسد برای جنین خطری در بر نداشته باشد.

شرایط نگهداری:Propofol-Lipuro® را در دمای 4 الی 25 درجه سانتی گراد نگهداری نموده و از یخ زدن دارو جلوگیری شود.

شما اینجا هستید: Home لیست اقلام داروهای ثبت شده Propofol-Lipuro B.Braun 20 & 50 & 100 mlAmp-Vial